LEES VOLGENDE RICHTLIJN OM TE WETEN OF U EEN AFSPRAAK KUNT KRIJGEN BIJ UW HUISARTS

U mag de praktijk NIET betreden zonder telefonisch contact met één van de artsen (=COVID19 verdacht) als u voldoet aan één van de onderstaande criteria
• koorts (boven 37.5°C)
• hoesten
• kortademigheid
• pijnlijke spieren
• neusloop of verstopte neus of niezen
• minder goed ruiken of smaakverlies
• diarree
• misselijkheid of braken
• recent contact met COVID19 patiënt of gezinslid die COVID19 positief is

Indien u een NORMALE temperatuur hebt, ZONDER klachten van COVID19, ZONDER gezinsleden met klachten en ZONDER recent nauw contact met COVID19-patiënt, mag u WEL online een afspraak maken

Vanaf 4/5/20 zijn volgende RICHTLIJNEN belangrijk om gezien te worden door een arts:
• Bel de huisarts voor een afspraak of maak online een afspraak als u zich houdt aan de bovenstaande richtlijnen
• Kom alleen (1 begeleider bij kinderen of indien u hulp nodig heeft)
• Hou afstand waar mogelijk
• Breng zo weinig mogelijk mee in de praktijk (enkel autosleutel, paspoort, bankkaart of gepast geld, gsm)
• Kom op tijd (maar niet vóór tijd) naar de praktijk
• Was eerst thuis uw handen. Bij het binnenkomen in de praktijk geven wij u ontsmettingsalcohol waarmee u de handen ontsmet
• Draag bij het binnenkomen een (stoffen) mondmasker. Indien u geen mondmasker heeft, bedek dan uw mond en neus met een sjaal of ander kledingstuk. Doe deze niet af!
• We zorgen voor een veilige omgeving (deurklinken, meubilair, toiletten, e.a.) worden ontsmet. Er wordt veelvuldig gepoetst. Raak niet onnodig het meubilair, klinken, deuren, enz. aan.
• De dokters dragen beschermende kledij en mondmasker

Samenwerken vanuit een visie

De huisartsen van Haasdonk werken, in een geest van wederzijds vertrouwen, samen in een netwerk in de overtuiging dat dit een meerwaarde betekent zowel voor patiënten als voor artsen.

Uw huisarts blijft uw huisarts

Een huisartsennetwerk is een samenwerkingsverband waarbij de deelnemende artsen in hun eigen praktijk blijven werken:

  • Dr. Traen, Perstraat 1, 9120 Haasdonk
  • Dr. Van Schoor, Perstraat 1, 9120 Haasdonk
  • Dr. Vercruyssen, Perstraat 32, 9120 Haasdonk

Uw huisarts blijft dus uw huisarts.

De samenwerkende huisartsen hebben inzage in het medisch dossier, met inachtname van het beroepsgeheim. Indien u uitsluitend inzage door uw eigen arts wenst, dient u hem dit te melden.

We werken met een gemeenschappelijke website: www.huisartsenhaasdonk.be

We gebruiken eenzelfde medisch telesecretariaat.

De vrije keuze van arts wordt gerespecteerd, maar bij afwezigheden, bijscholing of ziekte willen we elkaar vervangen.