Samenwerken vanuit een visie

 

De huisartsen van Haasdonk werken, in een geest van wederzijds vertrouwen, samen in een netwerk in de overtuiging dat dit een meerwaarde betekent zowel voor patiënten als voor artsen.

 

  

Uw huisarts blijft uw huisarts

 

Een huisartsennetwerk is een samenwerkingsverband waarbij de deelnemende artsen in hun eigen praktijk blijven werken:

Dr. Traen, Perstraat 1, 9120 Haasdonk 

Dr. Van Schoor, Perstraat 1,  9120 Haasdonk

Dr. Vercruyssen, Perstraat 32,  9120 Haasdonk

 

 

Uw huisarts blijft dus uw huisarts. 

De samenwerkende huisartsen hebben inzage in het medisch dossier, met inachtname van het beroepsgeheim.  Indien u uitsluitend inzage door uw eigen arts wenst, dient u hem dit te melden.

We werken met een gemeenschappelijke website: www.huisartsenhaasdonk.be

We gebruiken eenzelfde medisch telesecretariaat.

De vrije keuze van arts wordt gerespecteerd, maar bij afwezigheden, bijscholing of ziekte willen we elkaar vervangen.